Vår forpliktelse til bærekraftig mobilitet

Vår tilnærming til bærekraftig utvikling av mobilitet har som mål å redusere klimagassutslipp, beskytte naturressurser og utvikle ny miljøvennlig atferd rundt transport.

TEKNOLOGI

Reduser karbonavtrykket ditt med innovasjon

E-TENSE: elektrisk og hybrid fra DS

E-TENSE er designet for morgendagens verden og representerer:

 

- Den ultimate kjøregleden

- Maksimal effektivitet gjennom energiregenerering

- Uhindret mobilitet uavhengig fremtidens regelverk

PureTech

PureTech bensinmotorer hjelper deg med å kontrollere drivstofforbruket mens du øker ytelsen til din DS.

Ingeniørene våre kunne oppnå en betydelig reduksjon i drivstofforbruket ved å redusere størrelsen og vekten på våre motorer og innlemme innovative lavfriksjonsmaterialer.

BlueHDi

BlueHDi-teknologien er vårt utvalg av dieselmotorer som gir et siste generasjons forurensningssystem.
Våre 4-sylindrede BlueHDi-dieselmotorer er tilgjengelige i to forskjellige effektverdier: 130 S & S og 180 S & S.

FORBRUK Reelt drivstofforbruk for DS-biler

Stellantis-gruppen og Bureau Veritas, et internasjonalt anerkjent uavhengig kontrollorgan, har bekreftet målingene av det reelle drivstofforbruket til DS-biler. Stellantis-gruppen forplikter seg overfor sine kunder ved å publisere det reelle drivstofforbruket for alle DS-modeller.

Disse resultatene er å finne i en testprotokoll som ettergås av Bureau Veritas¹. Denne pålitelige og reproduserbare protokollen gjør det mulig for DS-kunder å måle sitt reelle drivstofforbruk.


Protokollen er inspirert av RDE-prosjektet (European Real Driving Emissions) og måler drivstofforbruk ved hjelp av bærbart utstyr som er montert i bilen (PEMS). Bureau Veritas, et internasjonalt anerkjent uavhengig kontrollorgan, innestår for protokollen, at den utføres under godkjente forhold og sertifiserer resultatenes nøyaktighet og robusthet.


Testene er utført på større bilveier som er åpne for trafikk (25 km normal bykjøring, 39 km tett bykjøring og 31 km på motorvei) og under reelle kjøreforhold (bruk av klimaanlegg, lastet med bagasje og passasjerer, i bakker osv ...).

BÆREKRAFT En bærekraftig tilnærming fra begynnelsen

For å svare på den økologiske utfordringen er vi opptatt av å begrense miljøpåvirkningen gjennom hele produksjonsprosessen. Hos DS fokuserer vi på å bruke resirkulerte produkter når vi kan. Vårt spesialiserte resirkuleringsteam gjør sitt ytterste for å garantere at materialer er av best mulig kvalitet og har termisk og mekanisk holdbarhet for optimal ytelse.

Integrert produktansvar


Utvikling
- Livssyklusvurderinger
- Bærekraftig orientert materialvalg


Produksjon
- Bruk av resirkulert materiale (resirkulerer)
bruk
- Forhandlerhåndtering (avfallshåndtering)
- Reservedeler


Gjenoppretting
- Gjenoppretting av kjøretøy
- Avforurensning og forbehandling
- EUs ELV-direktiv

BRUK OG HÅNDTERING AV RESIRKULERTE MATERIALER


DS Automobiles har helt siden opprettelsen brukt resirkulerte materialer, og bruken øker kontinuerlig. Som en del av Stellantis-gruppens strategi arbeider DS-organisasjonen målbevisst med å oppfylle sine forpliktelser til å bygge kjøretøy med 30 % resirkulerte eller organiske materialer.

Triman-logo

Fra januar 2015 dukket det opp en ny forskriftslogo på produkter som skal resirkuleres i henhold til tri-separasjonsretningslinjene i Frankrike: Triman.
Målet er å informere forbrukeren om at produktet eller emballasjen ikke kan kastes i restavfallet, men må sorteres eller tas med til et innsamlingssted for resirkulering.
Denne informasjonen vises i form av en logo med omrisset av en person som utfører en enkel gest.
Ikonet kan fremkomme på produktet, emballasjen eller elektronisk på et nettsted.
Dekk, pappemballasje og papir med trykk er våre produkter / vår emballasje som kan være underlagt tri-retningslinjene.
Elektrisk og elektronisk avfall (DEEE), batterier og akkumulatorer samt kjemiske produkter som allerede identifiseres av logoen med en søppelkasse med et kryss over, omfattes ikke av dette.

Resirkulering Gjenvinn din DS

I samsvar med EUs End of Life Vehicle-forskrifter forplikter DS Automobiles seg til å begrense avfallsproduksjonen i løpet av produksjonsprosessen i tillegg til å ta bilen tilbake på slutten av levetiden. Vi har uavhengige eksperter som garanterer at din gamle bil blir resirkulert på en mest mulig miljøvennlig måte.


Du kan returnere din end-of-life DS gratis hvis:

- Bilen har opptil 9 seter eller er et nyttekjøretøy på under 3,5 tonn
- Biler som er endelig registrert i EU
- De viktigste komponentene er fremdeles på bilen
- Bilen inneholder ikke noe søppel
- Bilens originale papirarbeid returneres samtidig som bilen


Den autoriserte DS-returpartneren vil gi deg et Destruction Certificate (CoD) når din utrangerte bil blir overlevert. CoD er pålagt å avregistrere bilen din på Prefecture. Du vil kunne forlate helt trygg på at den gamle bilen din blir demontert på en miljøvennlig måte.

Resirkulering


1. Levering

Vi ber den siste eieren av bilen om å ta den til et autorisert gjenvinningsanlegg ved slutten av levetiden. Etter å ha sjekket bilen, vil det autoriserte utvinningsanlegget utstede et sertifikat for ødeleggelse (CoD).


2. Forbehandling og depollution

Først av alt blir batteriet fjernet og kollisjonsputene nøytralisert. Vår DS Partner vil deretter tømme  bilen for gjenværende drivstoff og andre væsker: motorolje, transmisjonsolje, bremsevæske og kjølevæske.


3. Demontering

Neste trinn består i å demontere komponentene og mekanikerne for gjenbruk som reservedeler eller som skal renoveres. Hvis materialer som plast og glass anses som økonomisk levedyktige, vil de også bli gjenvunnet.


4. Lagring

Materialer som er skadelige for miljøet utvinnes og sendes til selskaper som spesialiserer seg på gjenvinning eller håndtering av avfall.


5. Makuleringsmaskin

De ferdigbehandlede delene vil bli sendt til en makuleringsmaskin som adskiller ELV i biter og sorteres ut i forskjellige fraksjonene for videre gjenvinning.


6. Post Shredder Technology (PST)

Disse segregerte materialfraksjonene fra makuleringsmaskinen blir videre behandlet med forskjellige teknologier (magnet, virvelstrøm, flotasjon) for å oppnå materialfraksjoner som kan brukes som verdifulle sekundære råvarer.


7. Gjenvinning / gjenoppretting / deponi

Materielle fraksjoner fra makuleringsmaskin og fra PST-anlegget kan gjenvinnes (for eksempel som erstatning for kull i eksplosjonsmidler, avvanningsmidler i kloakkslam) eller gjenvinnes i sementindustrien. Denne prosessen muliggjør utvinning av 95% av kjøretøyet og reduserer drastisk mengden gjenværende avfall til deponi.

ANSVARLIG KJØRING

Eco-kjøring for den miljøansvarlige sjåføren

REDUSER HASTIGHETEN DIN
10 km/t mindre = opptil 2 liter mindre drivstoff over 100 km

 

REDUSER VEKTEN
100 kg mer i bagasjerommet = 5% mer drivstofforbruk

SJEKK DEKKTRYKK 

Under inflasjon med 0,5 bar = 2,4% ekstra drivstofforbruk

 

GJENNOMFØR SERVICE 
Oljeskift, luftfilter = opptil 25% mer drivstofføkonomi

MOTTAKSNETTVERK

Vi har alltid gjort det vi kan for å ta vare på miljøet, men i dag er ikke lenger resirkulering et valg, det er et lovfestet krav for kassering av kjøretøy. For bilprodusentene betyr denne resirkuleringsmetoden at avfallsmengden reduseres, helt fra produksjonsfasen og til kjøretøyene tas ut av bruk.

Alle som eier en DS, kan kontakte en representant for DS-nettverket for å returnere kjøretøyet ved endt levetid. Denne tjenesten er gratis, men underlagt visse betingelser (se nedenfor).

Vi ønsker å forsikre oss om at det kasserte kjøretøyet ditt blir resirkulert på miljømessig forsvarlig vis. Derfor holder vi øye med biloppsamlingsplassene og påser at de overholder lokale lover og regler for vraking av kjøretøy. Alle våre samarbeidspartnere for biloppsamling, alle prosesser og all dokumentasjon for materialflyt inn og ut blir dessuten gjennomgått av våre resirkuleringseksperter.


Kostnadsfri retur av din kasserte DS gjelder kun dersom følgende betingelser er oppfylt:

Ingen sentrale komponenter eller deler mangler.
Kjøretøyet inneholder ikke avfall som ikke stammer fra kjøretøyet.
Kjøretøyet har inntil ni sitteplasser eller er en lett varebil på maks. 3,5 tonn.
Kjøretøyet var sist registrert i et EU/EØS-land.

 

Kjøretøyets originaldokumenter leveres inn sammen med det.

Ta med kjøretøyet til en av biloppsamlerne vi samarbeider med, så vil denne utstede en vrakmelding og de nødvendige dokumentene for avregistrering og oppsigelse av forsikring og trafikkforsikringsavgift. Du kan føle deg trygg på at den gamle bilen din blir destruert med størst mulig respekt for miljøet.

Finn nærmeste biloppsamler som samarbeider med DS.

 

Autoretur AS
Økernveien 99
0510 OSLO
www.autoretur.no

https://autoretur.no/gjenvinningsstasjoner/

 

  • Ladbar hybrid
  • Elbil