COVID-19 | INFORMASJON KNYTTET TIL KORONAVIRUSET.

LES MER

BÆREKRAFT

INNOVASJON OG REN TEKNOLOGI

DS arbeider for å begrense kjøretøyenes miljøpåvirkning hele veien fra utviklingsfasen og til kassering. Ut over å respektere alle relevante miljøstandarder ønsker DS å gå foran med et godt eksempel når det gjelder bærekraftig mobilitet. Bilprodusenten investerer følgelig store ressurser i å redusere kjøretøyenes økologiske fotavtrykk.

TEKNOLOGI SOM REDUSERER FORBRUK OG UTSLIPP

DS arbeider for å gjøre drivlinjen i bensin- og dieseldrevne modeller så effektiv som mulig. Stop & Start-funksjon er bare ett eksempel på det.
Hybrid4-teknologien har dessuten gjort det mulig å kombinere HDi-dieselmotorer med elektrisk drift.

GRØNNE MATERIALER

PSA-konsernet akter å befeste sin lederposisjon på området med gjennomsnittlig 30 prosent grønne materialer i bilene sine (resirkulert metall, polymerer laget av grønne materialer, osv.). Disse nye materialene blir selvfølgelig valgt ut i overensstemmelse med alle relevante krav til kvalitet og sikkerhet.
PSA-konsernet legger særlig vekt på å bruke polymerer fremstilt av grønne materialer. Dette kan være resirkulert plast, naturfibre eller andre biobaserte materialer (polymerer fremstilt av fornybare ressurser). Ved å benytte slike materialer kan vi redusere bruken av fossil plast samtidig som vi bidrar til en større fleksibilitet i plastresirkuleringsprosessen.

EN UTVIKLINGSPROSESS SOM IVARETAR MILJØET

PRODUKTUTVIKLING MED BÆREKRAFTIG PERSPEKTIV

Når det gjelder produktutvikling, har DS en todelt resirkuleringsstrategi:
produktutvikling i et bærekraftig perspektiv
utvikling og innføring av materialsykluser for bilproduksjonen

ANSVARLIGHET SOM EN INTEGRERT DEL AV PRODUKTET:

Utvikling:

Evaluering av livssyklusen
Materialvalg ut fra en bærekraftig tankegang


Produksjon:
Bruk av resirkulerte materialer


Bruk:
Retur til forhandlerne (avfallshåndtering)
Reservedeler


Gjenvinning:
Gjenvinning av kjøretøyet
Miljøsanering og klargjøring

Det europeiske ELV-direktivet om utrangerte kjøretøy


For å garantere at samtlige av DS produkter er i samsvar med merkets resirkuleringsmål, skal alle utviklingsteamene våre følge retningslinjene for «resirkulerbarhet og gjenvinning».
Denne prosessen gjør det dessuten mulig for ingeniørene å evaluere hvor enkelt det er å resirkulere hver enkelt del, komponent osv. ved vraking av kjøretøyet.

EN UTVIKLINGSPROSESS SOM IVARETAR MILJØET:

Valg av materialer ut fra en bærekraftig tankegang
Miljøsanering
Klargjøring

 

DS har allerede benyttet seg av resirkulerte materialer, også kalt «resirkulerte produkter», en god stund, og bruken av disse øker stadig. Konsernet arbeider nå videre for å nå målsettingen om å produsere kjøretøyer der minst 30 prosent av materialene er enten resirkulerte eller biobaserte. Fra et teknisk ståsted er det satt inn store ressurser på å øke mengden resirkulerte materialer i produksjonen.


De resirkulerte produktene må oppfylle de samme tekniske kravene som nye produkter. Resirkulerte materialer foretrekkes forutsatt at disse ikke gjør den enkelte delen dyrere. Kvaliteten må aldri bli skadelidende. Resirkuleringsteamet vårt gjør alt for å ivareta estetiske hensyn og sikre svært god mekanisk og termisk holdbarhet samtidig som ytelseskravene oppfylles.

De resirkulerte materialene våre holder en kvalitet som gjør dem like velegnet til bruk i synlige som usynlige deler i DS kjøretøy.

ISO 14001-SERTIFISERING

Alle fabrikkene våre er i dag ISO 14001-sertifisert. Denne standarden (som kom i 1996) pålegger fabrikkene å iverksette tiltak for overvåking, måling og styring av prosessenes miljøpåvirkning. Som en følge av sertifiseringen er hele personalet nå inkludert i det løpende forbedringsarbeidet og kurses blant annet i miljøtiltak.

REPARASJONER

HÅNDTERING AV AVFALL FRA DS FORHANDLERNETTVERK

DS-nettverket har forpliktet seg på tre sentrale punkter når det gjelder miljøstyring:
Avfall fra service- og reparasjonsarbeid ved våre merkeverksteder skal sorteres og hentes av godkjente virksomheter.
Nettverket skal rette seg etter nasjonal og europeisk lovgivning.
Avfall fra kjøretøyene skal være fullstendig sporbart helt til det er resirkulert.
Sortering og innsamling av avfall fra service- og vedlikeholdsarbeid skal foregå i tråd med merkets retningslinjer for håndtering av kasserte produkter.

STANDARDBYTTE: GARANTERT TOPP KVALITET

Har din DS en del som er moden for utskifting? Da er det greit å vite at du kan bidra til å redusere miljøpåvirkningen ved å velge en av våre standardbyttedeler. Dette er brukte, overhalte DS-deler som har vært gjennom en grundig renoveringsprosess etter strenge kriterier. De leveres med den samme produsentgarantien som nye deler.


BÅDE ØKONOMISK OG MILJØVENNLIG

Nå kan du forlenge levetiden til din DS og holde den i topp stand til en kostnad som er tilpasset kjøretøyets alder.
Samtidig støtter du opp om arbeidet vårt for å ta vare på miljøet, resirkulere mest mulig og begrense avfallet som skriver seg fra kjøretøyene våre.

MILJØSTYRING FOR KASSERTE PRODUKTER

RESIRKULERING AV BILVRAK

Vi har i flere år hatt et samarbeid med godkjente biloppsamlere, som tar imot og håndterer bilvrak av alle merker på en miljømessig optimal måte. Målet er å nå en gjenvinningsgrad på 95 prosent, der minst 85 prosent av delene gjenbrukes og materialene resirkuleres.

Klikk på koblingen for å se hvor din nærmeste godkjente biloppsamlingsplass befinner seg: https://autoretur.no/gjenvinningsstasjoner/

RETUR AV DIN GAMLE DS

Vraking
Den siste eieren leverer inn kjøretøyet til vraking hos en av våre bilopppsamlingspartnere. Etter å ha sett over kjøretøyet utferdiger biloppsamleren den obligatoriske vrakmeldingen.

Klargjøring og miljøsanering
Det første som skjer, er at batteriet demonteres og kollisjonsputene deaktiveres. Biloppsamleren tømmer deretter kjøretøyet for alt drivstoff og annen væske. Dette omfatter motorolje, girolje, bremsevæske, kjølevæske og væske fra klimaanlegget.

Demontering
Neste etappe består i å demontere de ulike delene og systemene, slik at disse enten kan selges som de er, eller overhales før de selges. Hvis det lønner seg økonomisk, fjernes også materialer som plast og glass for resirkulering.


Lagringssted

Miljøskadelige materialer samles opp og sendes til bedrifter som har spesialisert seg på gjenvinning, der de blir resirkulert eller destruert.

Fragmenteringsverk
De klargjorte bilvrakene sendes videre til et fragmenteringsverk, der de blir revet i stykker og materialene blir sortert for resirkulering eller gjenvinning.


Sortering etter fragmentering

Fraksjonene blir håndtert ved hjelp av forskjellige tekniske innretninger (Eddy current-magnet, andre magneter, synk-flyt-metoden osv.) for å skille ut materialfraksjoner som kan brukes om igjen som sekundære råmaterialer.


Resirkulering/gjenvinning/sending til avfallsdeponi

Materialfraksjonene fra fragmenteringsverket, som deretter er sortert som nevnt ovenfor, kan resirkuleres (og for eksempel brukes som erstatning for karbon i masovner eller ved tørking av kloakkslam) eller brukes i sementindustrien. Prosessen gjør det mulig å gjenvinne 95 prosent av kjøretøyet. Det gir en betydelig reduksjon i mengden avfall som kjøres til avfallsdeponier.

MOTTAKSNETTVERK – RESIRKULER DIN DS

Vi har alltid gjort det vi kan for å ta vare på miljøet, men i dag er ikke lenger resirkulering et valg, det er et lovfestet krav for kassering av kjøretøy. For bilprodusentene betyr denne resirkuleringsmetoden at avfallsmengden reduseres, helt fra produksjonsfasen og til kjøretøyene tas ut av bruk.

Alle som eier en DS, kan kontakte en representant for DS-nettverket for å returnere kjøretøyet ved endt levetid. Denne tjenesten er gratis, men underlagt visse betingelser (se nedenfor).

Vi ønsker å forsikre oss om at det kasserte kjøretøyet ditt blir resirkulert på miljømessig forsvarlig vis. Derfor holder vi øye med biloppsamlingsplassene og påser at de overholder lokale lover og regler for vraking av kjøretøy. Alle våre samarbeidspartnere for biloppsamling, alle prosesser og all dokumentasjon for materialflyt inn og ut blir dessuten gjennomgått av våre resirkuleringseksperter.


Kostnadsfri retur av din kasserte DS gjelder kun dersom følgende betingelser er oppfylt:

Ingen sentrale komponenter eller deler mangler.
Kjøretøyet inneholder ikke avfall som ikke stammer fra kjøretøyet.
Kjøretøyet har inntil ni sitteplasser eller er en lett varebil på maks. 3,5 tonn.
Kjøretøyet var sist registrert i et EU/EØS-land.


Kjøretøyets originaldokumenter leveres inn sammen med det.

Ta med kjøretøyet til en av biloppsamlerne vi samarbeider med, så vil denne utstede en vrakmelding og de nødvendige dokumentene for avregistrering og oppsigelse av forsikring og trafikkforsikringsavgift. Du kan føle deg trygg på at den gamle bilen din blir destruert med størst mulig respekt for miljøet.

Finn nærmeste biloppsamler som samarbeider med DS.


Autoretur AS
Økernveien 99
0510 OSLO
www.autoretur.no

https://autoretur.no/gjenvinningsstasjoner/