HOPP TIL INNHOLDET

INFORMASJON OM LEVERINGSTIDER

 

 

LEVERINGSTID PÅ NYE BILER

De fleste som bestiller ny bil - også DS - opplever for tiden lengre ventetid på levering av bilen. Dette skyldes blant annet økt etterspørsel etter elbiler i Europa, i tillegg til en rekke omstendigheter som gjør leveringstidene vanskelig å forutse, som blant annet komponent mangel og redusert tilgang på transporttjenester.

 

HVA ER EGENTLIG PROBLEMET?

Det er fortsatt mangel på halvledere og andre råvarer som forsinker bilproduksjonen. Halvledere er en viktig komponent når du lager brikker eller mikrobrikker. I en moderne bil kan det være opptil 4000 slike brikker som styrer ulike former for elektronikk, og det er disse det er mangel på.

 

Mangelen på deler har gjort at DS, og flere bilfabrikanter, har vært tvunget til å redusere produksjonen tross økt etterspørsel. I tillegg har man vært nødt til å gjøre tilpasninger på utstyr som bilene leveres med, etter hva som er tilgjengelig av komponenter og utstyr.

 

HVORFOR ER LEVERINGSTIDEN USIKKER?

Mangel på halvledere og andre komponenter påvirker bilprodusentene direkte og indirekte via underleverandører. I og med at en ny bil består av en rekke komponenter som bruker mikrobrikker, er det vanskelig å forutse nøyaktig hvilke modeller som blir berørt. Denne usikkerheten gjør det vanskelig å forutse når bilen din blir leveringsklar.

 

NOEN SOM BESTILTE BIL ETTER MEG HAR FÅTT SIN, MENS JEG VENTER FREMDELES. HVORFOR?

Det er mange ting som påvirker når en bil blir levert. Modell, utstyrsvalg og tildeling fra fabrikk er de primære årsakene. Det er også mulig at biler blir stående på fabrikk i påvente av deler. Når bilen er ferdigprodusert starter den på veien til Norge. Leveringstidspunkt påvirkes også av når de blir plukket opp på fabrikk og hvor langt det er til eksporthavn.

 

Transport til eksporthavn er for tiden også en stor flaskehals ettersom det er stor mangel på både lastebiler og sjåfører til å frakte ferdigproduserte biler. Individuelle utstyrsvalg påvirker også rekkefølgen på leveringer. Derfor kan du oppleve at en som bestiller en bil med annet utstyr enn deg, får bilen sin før deg. Bilene produseres i den rekkefølge de lar seg produsere.

 

JEG TRENGER BIL NÅ. HVA GJØR JEG?

Vi i DS vet at lang ventetid på ny bil er upraktisk og kan skape utfordringer i hverdagen til deg som venter. Ta gjerne kontakt med din DS-forhandler, så skal vi gjøre det vi kan for å hjelpe deg mens du venter på ny bil.

 

 

LEVERINGSTID PÅ NYE BILER

De fleste som bestiller ny bil - også DS - opplever for tiden lengre ventetid på levering av bilen. Dette skyldes blant annet økt etterspørsel etter elbiler i Europa, i tillegg til en rekke omstendigheter som gjør leveringstidene vanskelig å forutse, som blant annet komponent mangel og redusert tilgang på transporttjenester.

 

HVA ER EGENTLIG PROBLEMET?

Det er fortsatt mangel på halvledere og andre råvarer som forsinker bilproduksjonen. Halvledere er en viktig komponent når du lager brikker eller mikrobrikker. I en moderne bil kan det være opptil 4000 slike brikker som styrer ulike former for elektronikk, og det er disse det er mangel på.

 

Mangelen på deler har gjort at DS, og flere bilfabrikanter, har vært tvunget til å redusere produksjonen tross økt etterspørsel. I tillegg har man vært nødt til å gjøre tilpasninger på utstyr som bilene leveres med, etter hva som er tilgjengelig av komponenter og utstyr.

 

HVORFOR ER LEVERINGSTIDEN USIKKER?

Mangel på halvledere og andre komponenter påvirker bilprodusentene direkte og indirekte via underleverandører. I og med at en ny bil består av en rekke komponenter som bruker mikrobrikker, er det vanskelig å forutse nøyaktig hvilke modeller som blir berørt. Denne usikkerheten gjør det vanskelig å forutse når bilen din blir leveringsklar.

 

NOEN SOM BESTILTE BIL ETTER MEG HAR FÅTT SIN, MENS JEG VENTER FREMDELES. HVORFOR?

Det er mange ting som påvirker når en bil blir levert. Modell, utstyrsvalg og tildeling fra fabrikk er de primære årsakene. Det er også mulig at biler blir stående på fabrikk i påvente av deler. Når bilen er ferdigprodusert starter den på veien til Norge. Leveringstidspunkt påvirkes også av når de blir plukket opp på fabrikk og hvor langt det er til eksporthavn.

 

Transport til eksporthavn er for tiden også en stor flaskehals ettersom det er stor mangel på både lastebiler og sjåfører til å frakte ferdigproduserte biler. Individuelle utstyrsvalg påvirker også rekkefølgen på leveringer. Derfor kan du oppleve at en som bestiller en bil med annet utstyr enn deg, får bilen sin før deg. Bilene produseres i den rekkefølge de lar seg produsere.

 

JEG TRENGER BIL NÅ. HVA GJØR JEG?

Vi i DS vet at lang ventetid på ny bil er upraktisk og kan skape utfordringer i hverdagen til deg som venter. Ta gjerne kontakt med din DS-forhandler, så skal vi gjøre det vi kan for å hjelpe deg mens du venter på ny bil.