HOPP TIL INNHOLDET

REGISTERREIM

Ta vare på motoren

Registerreimen er en av de viktigste komponentene i bilen, og den må være i god stand for at motoren skal fungere optimalt.

 

DS Service tilbyr en skreddersydd registerreimpakke som sikrer at registerreimsettet er i tipp topp stand. Det bidrar til å bevare motoren.Prisen omfatter:

  • bytte av registerreimsett, inkludert reim og strammehjul
  • monteringsarbeid
  • kontroller av registerreimsystemet
  • skift av olje i kompressoren
  • visuelle kontroller utført av DS-eksperter
  • dokumentasjon på utført arbeid

HVORFOR MÅ REGISTERREIMEN BYTTES?

Registerreim og tilhørende deler er i konstant bruk nå motoren er i gang og slites dermed etter hvert som kjørelengden øker. Værforholdene kan føre til at den slites raskere. Hvis vannpumpen er lekk og det lekker ut kjølevæske, kan det forkorte registerreimens levetid betraktelig. Det er derfor viktig med hyppig vedlikehold.

RÅD OM REGISTERREIM

  • Skift vannpumpen samtidig med registerreimsettet. Det kan forlenge systemets levetid, og du unngår unødig reparasjonsarbeid.
  • Skift registerreimen i henhold til produsentens anbefalinger (se serviceheftet).
  • Av hensyn til sikkerheten bør du spørre DS-forhandleren om råd etter 80 000 km.
DS OG MILJØET

DS Automobiles er en ansvarlig produsent som er aktivt involvert i avfallshåndteringen av skadelige stoffer(i) Du finner mer informasjon på www.stellantis.com. .

DS Automobiles og deres nettverk har forpliktet seg til å verne om miljøet i hele bilens livssyklus(i) Du finner mer informasjon på www.stellantis.com. , fra konstruksjon til resirkulering av brukte deler.

Skreddersydde tjenester

DS Service
DS Service gir deg førsteklasses service for bekymringsfritt bilhold.
Servicetilbud
DS Service gir deg skreddersydde tilbud i hele bilens levetid.