HOPP TIL INNHOLDET
MILJØVENNLIG TEKNOLOGI

MILJØVENNLIG TEKNOLOGI

FORSKNING OG INNOVASJON I DS AUTOMOBILES

Vi vil bidra til bærekraftig utvikling og benytter miljøvennlig teknologi til å redusere utslipp av klimagasser, ivareta naturressurser og bidra til mer miljøvennlig transport.

E-TENSE-TEKNOLOGI

Elektrifisering fra DS Automobiles

E-TENSE er utviklet for å gi kjøreglede, best mulig energiutnyttelse ved hjelp av regenerering og ubegrenset mobilitet uansett fremtidige regelverk. E-TENSE-teknologien er den globale referansen for elbiler og brukes i alle nye DS Automobiles-modeller. Den er et håndfast bevis på vår ambisjon om å bli et helelektrisk bilmerke innen 2024. 

Teknologi inspirert av Formel E

Med utgangspunkt i miljøforpliktelsene våre og dobbelttittelen i Formel E har vi integrert teknologi fra motorsporten, for eksempel gjenvinning av bremseenergi, i våre elbiler og ladbare hybrider. Det gir helt nye muligheter.

SE E-TENSE-SERIEN

VÅRE PURETECH-BENSINMOTORER

Mindre, lettere og kraftigere

Med PureTech-bensinmotorer kan du kontrollere drivstofforbruket samtidig som du øker ytelsen.

Ingeniørene våre oppnådde en betydelig reduksjon i drivstofforbruket ved å redusere motorenes størrelse og vekt og integrere innovative lavfriksjonsmaterialer.

Renere motorer

Ved å redusere motorenes størrelse og vekt og integrere innovative lavfriksjonsmaterialer har ingeniørene våre oppnådd en betydelig reduksjon i drivstofforbruket og dermed lavere CO2-utslipp.
Nyeste generasjon partikkelfilter

Alle PureTech DS-bensinmotorer er utstyrt med nyeste generasjon partikkelfilter, som effektivt behandler partikkelutslipp fra bensinmotorer med direkteinnsprøytning.

 

 
3- og 4-sylindrede PureTech-bensinmotorer
Våre 3-sylindrede motorer er mindre og lettere. De reduserer drivstofforbruket med 1,5 liter per 100 km og CO2-utslippet med opptil 25 prosent sammenlignet med en 4-sylindret motor med samme effekt. I tillegg er de stillegående. Våre 4-sylindrede PureTech 180- og PureTech 225-bensinmotorer er en ny generasjon turbomotorer med høy effekt og optimal drivstoffutnyttelse. 
STOP & START
Kontroller drivstofforbruket på en bærekraftig måte, og reduser CO2-utslippet betraktelig med Stop & Start-teknologien. Denne funksjonen slår automatisk av motoren når bilen stopper midlertidig. I gjennomsnitt kan du redusere drivstofforbruket i tett bytrafikk med 15 prosent sammenlignet med en vanlig bil. 

VÅRE BlueHDi-DIESELMOTORER

Kombinerer optimal drivstoffutnyttelse og høy ytelse

BlueHDi-motorene er en serie dieselmotorer med nyeste generasjon avgassrensesystem. 

Nyeste generasjon avgassrensesystem

Alle våre BlueHDi-dieselmotorer er utstyrt med dette systemet for å eliminere forurensning fra dieselforbrenningen: ubrente hydrokarboner (HC), karbonmonoksid (CO), nitrogenoksider (NOx) og finpartikler.
3-trinns avgassrensing
STEG 1

Oksideringskatalysatoren omdanner ubrente hydrokarboner (HC) og karbonmonoksid (CO) til vann (H2O) og karbondioksid (CO2).

 

STEG 2

SCR-katalysatoren (selektiv katalytisk reduksjon) eliminerer 90 prosent av nitrogenoksidene (NOx) ved å omdanne dem til vann og nitrogen når AdBlue® tilsettes.

 

STEG 3

Partikkelfilteret (DPF) fjerner opptil 99,9 prosent av finpartiklene.

 

EFFEKTIVE LØSNINGER
AdBlue®
L'AdBlue®, un mélange d’eau et d’urée, non toxique et respectueux de l’environnement, permet de transformer 85% des oxydes d’azote polluants en vapeur d’eau et en azote inoffensif. Pour recharger votre réservoir d’AdBlue®, situé dans le coffre ou à côté de la trappe à carburant, la manipulation est identique à celle d’un plein de carburant. En réalisant un plein complet d’AdBlue®, vous profiterez de 20 000 km d’autonomie. 
STOP & START
Maîtrisez durablement votre consommation de carburant et réduisez sensiblement vos émissions de CO₂ grâce à la technologie Stop & Start. Cette fonction met automatiquement en veille votre moteur lorsque votre véhicule marque un arrêt temporaire. Vous réduirez en moyenne votre consommation de carburant en circulation urbaine dense de -15%, par rapport à un véhicule conventionnel. 

WLTP-STANDARDEN

En mer realistisk måling av drivstofforbruk

WLTP (Worldwide Harmonised Light Vehicles Test Procedure) er en metode som brukes ved typegodkjenning av biler i EU. Det er en ny serie tester og prosedyrer for å måle drivstofforbruk, CO2-utslipp og forurensning fra lette kjøretøyer(i) Lette kjøretøyer = personbiler og lette nyttekjøretøyer som veier mindre enn 3,5 tonn   under standardiserte forhold (laboratorium). 

 

WLTP erstatter den tidligere målemetoden NEDC (New European Driving Cycle), som ble innført i 1992.  Siden september 2017 har alle nye modeller som har blitt lansert på markedet, blitt testet iht. WLTP.  Fra og med september 2018 testes alle biler iht. WLTP. Den nye laboratorietestingen suppleres av en utslippstest som måler utslippet under reelle kjøreforhold (RDE).

 

Den nye WLTP-testmetoden gir forbrukerne et riktigere bilde av drivstofforbruket og CO2-utslippet fra bilene deres.

DS AUTOMOBILES OG DEN NYE WLTP-TESTINGEN

DS Automobiles-modeller med Euro 6.2-motorer er tre år forut for sin tid når det gjelder å overholde toleransegrensen på 1,5 for NOx-utslipp (målt under reelle kjøreforhold, RDE), som fastsatt i Euro 6d-forordningen fra 2020. 

 

Takket være smart bruk av teknologi i forkant av forordningen (selektiv katalytisk reduksjon i dieselmotorer og partikkelfilter i bensinmotorer) er bilene våre allerede WLTP-godkjent (obligatorisk for alle biler fra og med september 2018). WLTP gir et riktigere bilde av utslippet under reelle kjøreforhold. 

 

Kunden står i sentrum for alt vi gjør. Derfor har vi alltid støttet opp om testing som er mer representativ for måten kundene våre faktisk kjører på, og vi har jobbet for å overholde alle de nye testprotokollene for å være i forkant av den teknologiske utviklingen. 

Vi beviser denne åpenheten ved at vi har publisert faktisk drivstofforbruk i bilene på nettstedet vårt siden 2016 og faktiske NOx-utslipp siden 2018, iht. regler utviklet i samarbeid med de ikke-statlige organisasjonene T&E og FNE, og bekreftet av en uavhengig tredjepartsorganisasjon (Bureau Veritas).

HVA ER ANNERLEDES MED WLTP?

Endringer i standardiserte testmetoder

  • Måling av utslipp for å vurdere justeringer av biler
  • Lengre teststrekning
  • Kjøretester ved høyere hastigheter
  • Mer nervøs og realistisk kjøreatferd
  • Lengre syklustider
Fra NEDC til WLTP

Målet med de nye WLTP-testene er at de skal være mer representative for de faktiske forholdene bilene brukes under, og teknologien som brukes i bilene. Testkravene er strengere og kjøreprofilen mer dynamisk enn for den tidligere NEDC-syklusen, som ble utviklet på 1990-tallet. WLTP bruker faktiske kjøredata, mens NEDC var basert på teoretisk kjøring.

 

I tillegg gir WLTP mer nøyaktige resultater fordi den tar hensyn til spesifikasjonene for hver enkelt bil, inkludert tilgjengelig ekstrautstyr som kan ha en betydelig effekt på drivstofforbruket og CO2-utslippet. WLTP-verdiene kan i noen tilfeller være høyere enn NEDC-resultatene for samme bil. Det betyr ikke at drivstofforbruket er høyere, men at den nye målingen er basert på en mer nøyaktig og omfattende referanse som bedre gjenspeiler hvordan bilene faktisk brukes. 

FRA NEDC TIL WLTP
NEDC WLTP
Testsyklus Enkel testsyklus Dynamisk syklus som er mer representativ for faktisk kjøring
Syklustid 20 minutter 30 minutter
Teststrekning 11 kilometer 23,25 kilometer
Kjørefaser 2 faser, 66 prosent bykjøring og 34 prosent landeveiskjøring 4 dynamiske faser til, 52 prosent bykjøring og 48 prosent landeveiskjøring
Gjennomsnittlig hastighet 34 km/t 46,5 km/t
Maksimal hastighet 120 km/t 131 km/t
Påvirkning fra ekstrautstyr Påvirkning av CO2 og drivstofforbruk ikke vurdert under NEDC Ekstrautstyr (som kan være forskjellig fra bil til bil) tas med i betraktning
Girskift Samme girskiftpunkter for alle biler Forskjellige girskiftpunkter for hver bil
Testtemperatur Målinger ved 20–30 °C Målinger ved 23 °C, CO2-verdier korrigert til 14 °C

UTSLIPP UNDER REELLE KJØREFORHOLD (RDE)

Utslipp under reelle kjøreforhold (RDE)

I tillegg til WLTP vil også RDE være obligatorisk for alle biler som produseres i EU, samt i Sveits, Tyrkia, Norge, Liechtenstein, Israel og Irland fra og med september 2018. 

 

I disse RDE-testene måles forurensende utslipp som nitrogenoksider (NOx) og dieselpartikler på veien. Det gir realistiske gjennomsnittlige utslippsverdier for vanlig kjøring.

OFTE STILTE SPØRSMÅL
HVA ER WLTP?

 

WLTP er en forkortelse for «Worldwide Harmonised Light Vehicles Test Procedure».

 

Det er en ny testmetode som gir et mer realistisk bilde av drivstofforbruk og CO2-utslipp. Fra og med september 2018 må alle biler som blir registrert første gang, være godkjent iht. WLTP. WLTP erstatter gradvis den tidligere testmetoden New European Driving Cycle (NEDC).

HVA ER WLTP-KJØRESYKLUSEN?

Bilens drivstofforbruk og utslipp avhenger alltid av kjørestilen, og derfor har kjøredata blitt samlet inn til WLTP fra hele verden. Disse dataene er brukt til å definere fire representative faser med forskjellig gjennomsnittshastighet: lav, middels, høy og ekstra høy.

 

Hver fase inneholder ulike kjøresituasjoner med bremsing, akselerasjon og stopp som gjenspeiler vanlig kjøring. Kombinasjonen av disse fasene kalles «kjøresyklusen».

 

Drivstofforbruket oppgis for fire forskjellige kjøreforhold med en samlet verdi for blandet kjøring for biler med bensinmotor, biler med dieselmotor, hybridbiler og ladbare hybrider. 

HVA BETYR WLTP FOR MEG?

Bruken av WLTP betyr at drivstofforbruket og CO2-utslippet som er oppgitt i bilspesifikasjonene bedre gjenspeiler faktisk kjøring.

 

Ettersom WLTP tar hensyn til bilens ekstrautstyr (som vinterdekk eller glasstak), blir verdiene mer realistiske.

 

Mer realistiske verdier kan føre til høyere tall for forbruk og CO2-utslipp for biler med forbrenningsmotor og redusert rekkevidde for elbiler (inkludert ladbare hybrider). Det kan føre til høyere avgiftssatser for bilen. CO2-avgiften for biler som er typegodkjent iht. WLTP, vil fortsatt være basert på CO2-utslippsverdien iht. NEDC. På kort sikt vil ikke avgifter basert på CO2 (CO2-avgift, firmabilavgift) endres.

HVA ER RDE?

RDE står for «Real Driving Emissions» (utslipp under reelle kjøreforhold). Dette er en ny metode for å måle forurensning som nitrogenoksider (NOx) og dieselpartikler.

 

Det viktigste aspektet ved RDE er, som navnet tilsier, at målingen foregår på veiene under realistiske kjøreforhold og ikke på et laboratorium. Et bærbart system for utslippsmåling som kalles PEMS (Portable Emissions Measurement System), festes til eksosrøret på bilen ved disse testene.

HVA ER EURO 6 / EU6?

Euro 6 er navnet på den gjeldende utslippsstandarden som setter grenser for forurensning. Den definerer lavere maksimalverdier for utslipp av partikler og nitrogenoksid (NOx) enn den tidligere Euro 5-standarden.

 

Fra og med september 2018 (i) Dette gjelder nye biler som selges. Nye modeller på markedet ble underlagt de nye utslippsstandardene ett år tidligere.   gikk Euro 6 over i sin andre fase: Euro 6.2. Denne fastsetter lavere grenser for partikkelutslipp fra biler med bensinmotor enn den forrige fasen. 

HVA BETYR SELEKTIV KATALYTISK REDUKSJON?
Flytende ammoniakk, såkalt AdBlue®, tilføres eksosanlegget i dieselbiler for å redusere utslippet ytterligere. Selektiv katalytisk reduksjon (SCR) med AdBlue® fjerner opptil 90 prosent av nitrogenoksidene. Det som blir igjen, er vanndamp, nitrogen og CO2. 
SE MER
Miljøstrategi
Se programmet og tiltakene 
Reelt forbruk
Beregn gjennomsnittlig forbruk for bilen din