HOPP TIL INNHOLDET
 
FORBRUK BASERT PÅ FAKTISK BRUK
DS Automobiles, et merke i Stellantis-gruppen, har besluttet å gi tilgang til en uavhengig og sertifisert revisjon av faktisk drivstofforbruk for å gi kundene riktigst mulig informasjon.

Testmetoden ble utviklet i samarbeid med de ikke-statlige organisasjonene Transport & Environment (i) Transport & Environment: europeisk miljøorganisasjon med fokus på å fremme mer bærekraftig transport.    og France Nature Environnement (i) France Nature Environnement: fransk sammenslutning av foreninger for miljø- og naturvern.   .

 

Sammen definerte de metoden ved å måle faktisk drivstofforbruk, og fikk den revidert og validert av sertifiseringsorganet Bureau Veritas (i) Bureau Veritas: global leder innen test-, inspeksjons- og sertifiseringstjenester.   .

 

Metoden omfatter målinger av faktisk drivstofforbruk på offentlige veier, på en strekning på ca. 92 km som består av både bygater, landeveier og motorveier. Bilene ble revidert under faktiske kjøreforhold med passasjerer og bagasje, og både klimaanlegget og varmesystemet var i bruk under testene. Veiene hadde ulik helning for å gjenspeile vanlige kjøreforhold (i) De viste resultatene, som ikke må forveksles med EUs verdier for utslipp under reelle kjøreforhold (RDE), som er de eneste offisielle verdiene, er i tråd med hypotesen og beskrivelsen over. De gjelder ikke generelt. Hele måleprosedyren er tilgjengelig på Stellantis-gruppens nettsted: www.stellantis.com.  .

 

Bruk og offentliggjøring av disse testene er bevis på at DS Automobiles (et merke i Stellantis-gruppen) viser åpenhet overfor kundene.

Beregn forbruket for din DS

SE MER

Miljøforpliktelser
Se programmet og tiltakene 
Performance eco-teknologi
Innovative motorer