HOPP TIL INNHOLDET

 

RESIRKULERING

BRUK OG HÅNDTERING AV RESIRKULERTE MATERIALER
DS Automobiles har helt siden opprettelsen brukt resirkulerte materialer, og bruken øker kontinuerlig. Som en del av Stellantis-gruppens strategi arbeider DS målbevisst med å oppfylle sine forpliktelser til å bygge kjøretøy med 30 prosent resirkulerte eller organiske materialer.
Resirkulerte materialer
DS Automobiles har helt siden opprettelsen brukt resirkulerte materialer, og bruken øker kontinuerlig. Som en del av Stellantis-gruppens strategi arbeider DS Automobiles målbevisst med å oppfylle sine forpliktelser til å bygge kjøretøy med 30 prosent resirkulerte eller organiske materialer.

Triman

I januar 2015 ble det innført en ny logo på produkter som skal resirkuleres i Frankrike: Triman.

Målet er å informere forbrukeren om at produktet eller emballasjen ikke kan kastes i restavfallet, men må sorteres eller tas med til et innsamlingssted for resirkulering.

Denne informasjonen vises i form av en logo med omrisset av en person som gjør en håndbevegelse.

Symbolet kan være trykket på produktet eller emballasjen, eller vises elektronisk på et nettsted.

 

Dekk, pappemballasje og papir med trykk er våre produkter / vår emballasje som kan være underlagt tri-retningslinjene.

Elektrisk og elektronisk avfall (DEEE), batterier og akkumulatorer samt kjemiske produkter som er merket med logoen med en søppelkasse med et kryss over, omfattes ikke av dette. 

Gjenvinning
Resirkuler din DS når den har nådd endt levetid

I henhold til EUs direktiv om kasserte kjøretøy forplikter DS Automobiles seg til å begrense avfall fra produksjonen og til å ta bilen tilbake etter endt levetid. Vi har uavhengige eksperter som garanterer at bilen resirkuleres på den mest miljøvennlige måten.

 

Den autoriserte biloppsamleren utsteder en vrakmelding når du leverer inn bilen. Vrakmeldingen er nødvendig for at du skal kunne avregistrere bilen. Du kan være helt trygg på at bilen blir demontert på en miljøvennlig måte.

Gjenvinningsprosessen for din DS

1. LEVERING


Vi ber den siste eieren av bilen om å ta den med til en autorisert biloppsamler når bilen har nådd endt levetid. Når bilen er sjekket, utsteder biloppsamleren en vrakmelding.


 
2. FORBEHANDLING OG SANERING


Først fjernes batteriet, og kollisjonsputene deaktiveres. Biloppsamleren tømmer bilen for resterende drivstoff og andre væsker, som motorolje, girolje, bremsevæske og kjølevæske.3. DEMONTERING


Neste trinn er å ta ut komponenter. Disse vil enten bli gjenbrukt som de er, eller overhalt. Hvis det kan forsvares økonomisk, blir også materialer som plast og glass tatt ut, slik at de kan resirkuleres. 

4. LAGRING


Miljøskadelige materialer fjernes og sendes til selskaper som spesialiserer seg på resirkulering eller destruksjon av slikt avfall.5. SHREDDER


De forbehandlede bilvrakene sendes til en sorteringskvern kalt en shredder, som kverner vraket og sorterer fraksjonene for videre resirkulering eller gjenvinning.


 
6. POST SHREDDER TECHNOLOGY (PST)


Disse kvernede materialfraksjonene behandles videre ved hjelp av forskjellig teknologi (magnet, virvelstrøm, synk-flyt-metoden osv.) for å få materialfraksjoner som kan brukes som verdifulle sekundære råvarer.

7. RESIRKULERING, GJENVINNING OG AVFALLSDEPONERING


Materialfraksjoner fra shredderen og PST-anlegget kan resirkuleres (f.eks. som erstatning for kull i masovner og avvanningsmiddel i kloakkslam) eller gjenvinnes i sementindustrien. Ved hjelp av denne prosessen kan 95 prosent av materialet i bilen gjenvinnes, noe som drastisk reduserer mengden av gjenværende avfall som havner på dynga.

Batteri

Siden 2010 har vi i samarbeid med våre spesialistpartnere samlet inn og resirkulert bilbatterier etter endt levetid. I dag blir 70 prosent av litiumionbatteriene fra biler produsert av DS Automobiles resirkulert (det lovpålagte kravet er 50 prosent). Kostnaden til resirkulering bæres av merket.

 

Brukte batterier kan også gjenbrukes i stasjonære energilagringssystemer for boliger og strømnett.

SE MER

Miljøstrategi

Se programmet og tiltakene

Miljøvennlig teknologi

Innovative motorer