MER REALISTISK FORBRUK

TESTPROSEDYREN WLTP

KORT OM WLTP

WLTP (Worldwide Harmonised Light vehicles Test Procedure) er en ny testprosedyre for kjøretøy i EU som inneholder en ny testsyklus og en ny prosedyre for å måle drivstofforbruk, CO2-utslipp og regulerte utslipp fra lette kjøretøy* under normale forhold (i laboratorium).

*Lette kjøretøy= lette person- og nyttekjøretøy < = 3,5 tonn

WLTP erstatter den forrige testprosedyren (NEDC) som trådte i kraft i 1992. Siden september 2017 har alle nye kommersialiserte modeller gjennomgått WLTP. Fra september 2018 gjelder dette alle kjøretøy som selges. Denne nye prosedyren for tester i laboratorium kompletteres med utslippstest for forurensning ved reell bruk: Real Driving Emission (RDE).

WLTP gir forbrukerne bedre oversikt over drivstofforbruket og CO2-utslippet til kjøretøyet.

DS AUTOMOBILES OG DEN NYE TESTPROSEDYREN WLTP

Når det gjelder utslipp av nitrogenoksid, oppfyller DS Automobiles-kjøretøy som er utstyrt med 6.2-motorer samsvarskoeffisienten på 1,5 (RDE-mål) allerede 3 år før det blir et krav i Euro 6 i 2020.

Takket være smarte teknologivalg som er gjort i påvente av forskriften (SCR for diesel og GPF for bensin), samsvarer bilene våre allerede med WLTP-prosedyren (obligatorisk for alle personbiler fra september 2018) som er mye nærmere den faktiske bruken til kundene.

Hos oss kommer alltid kunden først. Derfor har vi alltid støttet implementering av prosedyrer som er mer representative for kundenes reelle bruk, og vi har som mål å ligge i forkant av nye prosedyrer slik at vi kan være banebrytende når det gjelder teknologi.
Som et eksempel på vår åpenhet har vi publisert drivstofforbruket til våre modeller på våre nettsider siden 2016, samt utslippsverdier for nitrogenoksid siden mars 2018 under reelle bruksforhold i henhold til en prosedyre utviklet sammen med ikke-statlige organisasjoner (Transport & Environment (T&E) og France Nature Environment (FNE)) og sertifisert av en uavhengig tredjepart (Bureau Veritas).

HVA ENDRES MED WLTP?

Endring av standardiserte testprosedyrer

FRA NEDC TIL WLTP

Formålet med WLTP er å sørge for en ny testprosedyre som er mer representativ for de reelle bruksforholdene til kjøretøyene og deres nåværende teknologi. Den definerer strengere testforhold og en mer dynamisk kjøreprofil enn den forrige testprosedyren, NEDC, som ble utviklet på 1990-tallet Denne nye testprosedyren er basert på reelle kjøredata, mens NEDC var basert på teoretiske kjøreprofiler.

WLTP gir også mer presise verdier fordi den tar hensyn til spesifikasjonene til hvert enkelt kjøretøy, inkludert alt ekstrautstyr som kan ha betydning for drivstofforbruk og CO2-utslipp. WLTP-verdiene er i noen tilfeller høyere enn NEDC-verdiene for den samme bilen. Dette betyr ikke at ytelsen når det gjelder drivstofforbruk er dårligere, det er bare et nytt mål basert på en strengere og lengre referanse og som bedre reflekterer dagens reelle bruk av kjøretøyene.

WLTP SAMMENLIGNET MED NEDC

De viktigste forskjellene mellom de to testprosedyrene.

NEDC WLTP
Testsyklus
Single Test Cycle Dynamisk kjøresyklus som bedre representerer faktisk kjøring
Syklustid 20 minuter 30 minuter
Syklusavstand 11 kilometer 23,25 kilometer
Kjørefaser 2 faser, 66 % urban, 34 % landevei Fire dynamiske faser, 52 % urban, 48 % landevei
Gjennomsnittshastighet 34 kilometer i timen
46,5 kilometer i timen
Maksimal hasitghet 120 kilometers i timen 131 kilometer i timen
Påvirkning fra valgfritt utstyr
Påvirkning på CO2 og drivstoffeffektivitet er ikke målt under NEDC Tilleggsutstyr (som kan variere per bil) er tatt i betraktning
Giring Kjøretøyet har låste punkter for girskift Ulikt girskiftepunkt for hvert kjøretøy
Test-temperatur Tester utført mellom 20-30°C Tester utført i 23°C, og CO2-verdier er korrigert til 14°C

UTSLIPP UNDER REELLE KJØREFORHOLD

Real Driving Emissions - RDE

 

Fra og med september 2018, og i tillegg til testprosedyren WLTP, må alle bilprodusenter måle utslippene til sine modeller under reelle kjøreforhold (RDE) for alle kjøretøy som selges i EU og i Sveits, Tyrkia, Norge, Liechtenstein, Israel og Irland.

Under RDE-testene blir utslipp av forurensende stoffer som nitrogenoksider (NOx) og partikler målt på åpen vei for å gå mer realistiske data.

Ofte stilte spørsmål

HVA INNEBÆRER WLTP?

WLTP er en forkortelse for Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure.

Det er en ny testprosedyre som gjør det mulig å oppnå en mer realistisk analyse av drivstofforbruket og CO2-utslippene til et kjøretøy. Fra september 2018 må alle kjøretøy som registreres for første gang sertifiseres etter WLTP. WLTP erstatter etterhvert den gamle testprosedyren NEDC (New European Driving Cycle).

HVA ER EN WLTP-KJØRESYKLUS?

Drivstofforbruket til og utslippene fra et kjøretøy vil alltid avhenge av kjørestilen, derfor er det samlet inn en stor mengde data fra hele verden til WLTP. Dataene er blitt brukt til å definere fire representative faser med fire gjennomsnittshastigheter: lav, middel, høy og svært høy.

Under hver av disse fasene ble ulike situasjoner målt (bremsing, akselerasjon, stopp) på ulike måter for å reflektere hverdagslige kjøresituasjoner. Kombinasjonen av disse fasene gjør det mulig å oppnå det vi kaller «kjøresyklusen».

Drivstofforbruket presenteres for fire ulike kjøresituasjoner med en sammensatt global verdi for bensinkjøretøy, dieselkjøretøy, hybridbiler og plug-in hybrider.

HVA BETYR WLTP FOR MEG?

Innføringen av WLTP betyr at drivstofforbruket og CO2-utslippene som er stipulert i kjøretøybeskrivelsen, reflekterer mer presise utslippsverdier fra reelle kjøresituasjoner.

WLTP tar individuelt utstyr med i beregningen (f.eks. vinterdekk eller glasstak), og gjør det mulig å få frem mer realistiske verdier basert på den nøyaktige konfigurasjonen til ditt kjøretøy.

Mer realistiske verdier betyr selvsagt at kjøretøy utstyrt med forbrenningsmotor viser høyere drivstofforbruk og utslippsverdier, mens elektriske kjøretøy (inkludert plug-in hybrider) vil vise redusert rekkevidde. Dette kan også føre til en økning i antall biler som omfattes av CO2-avgiften. Kjøretøyene som er testet med WLTP, avgiftsbelegges imidlertid fortsatt på grunnlag av NEDC. På kort sikt vil avgiftssystemene basert på CO2-utslipp derfor ikke endres (CO2-avgift, avgift på firmabiler).

HVA INNEBÆRER RDE?

RDE står for Real Driving Emissions. Det er en ny utslippstest som gjør det mulig å måle forurensende utslipp som nitrogenoksid (NOx) og partikler.

Som navnet tilsier blir RDE målt på åpen vei under reelle kjøreforhold og ikke i laboratorium. Utslippene måles ved hjelp av et apparat som kalles PEMS (Portable Emissions Measurement System) som er festet bak på bilen under testen.

HVA INNEBÆRER EURO 6?

Euro 6 er den gjeldende standarden som fastsetter grenseverdier for forurensende utslipp. Den fastsetter maksimumsverdier for utslipp av partikler og nitrogenoksid som er lavere enn forrige standard, Euro 5.

I september 2018* ble Euro 6 innført. Den fastsetter enda lavere grenseverdier enn forrige versjon når det gjelder utslipp av partikler for biler med bensinmotor.

*Gjelder nye kjøretøy. Nye kjøretøymodeller blir underlagt nye utslippsstandarder et år før tiden.

HVA ER SELECTIVE CATALYTIC REDUCTION (SCR)?

For å redusere verdiene av forurensende utslipp fra et kjøretøy ytterligere, blir flytende ammoniakk, kalt AdBlue®, tilsatt eksossystemet for dieselkjøretøy. Selective Catalytic Reduction − SCR med AdBlue® gjør det mulig å redusere nitrogenoksid med opptil 90 %. Det som blir igjen er vanndamp, nitrogen og CO2.