Spørsmål og svar VANLIGE SPØRSMÅL OM ELBILER OG HYBRIDER

En elbil er en bil med elektromotor som drives av et batteri. Vil du gå over til elektrisk drift? Ta en titt på elbilene fra DS. 

Elbilens motor drives av elektrisk energi fra batteriet, som blir omgjort til mekanisk energi for å sette bilen i bevegelse. Hvis du er nysgjerrig på elbilene våre, anbefaler vi å ta en kikk på den nye DS 3 E-TENSE SUV.

En ladbar hybrid er en bil med forbrenningsmotor (bensin eller diesel) som i tillegg har en elektromotor som drives av et oppladbart batteri. Har du lyst til å bytte til ladbar hybrid? Ta en titt på de ladbare hybridene fra DS.

En ladbar hybrid bruker elektromotoren til å starte og ved kjøring i lave hastigheter (under 50 km/t). Når du akselererer, kobles forbrenningsmotoren inn, slik at du kan oppnå ønsket hastighet. Hvis du er nysgjerrig på de ladbare hybridene våre, kan du ta en nærmere kikk på DS 4 E-TENSE, den nye DS 7 og DS 9 E-TENSE.

I likhet med ladbare hybrider har også de ikke-ladbare hybridene både elektromotor og forbrenningsmotor. De kan imidlertid ikke lades ved hjelp av en lader. Vil du vite mer om lading av hybrider? Vi gir deg all den informasjonen du trenger om lading av DS-en din.

En ladbar hybrid er en bil du kan lade ved å koble den til en stikkontakt eller ladestasjon. I en ikke-ladbar hybrid lades batteriet kun under bremsing. Dette kalles regenerativ bremsing.

En elbil drives kun av elektromotoren, mens en ladbar hybrid både har elektromotor og forbrenningsmotor. Er du usikker på om du bør velge en ladbar hybrid eller en elbil? Sammenlign fordelene ved ladbare hybrider og fordelene ved elbiler.

PHEV står for «Plug-in Hybrid Electric Vehicle», på norsk «ladbar hybrid». Bytt til en ladbar hybrid fra DS.

Det garanteres at batteriet i elbiler og ladbare hybrider har en viss kapasitet i 8 år, eller rundt 160 000 km. Synker kapasiteten under den garanterte kapasiteten før det har gått 8 år eller før bilen har kjørt 160 000 km, vil produsenten overhale batteriet på garantien. Finn ut mer om resirkulering av batterier og garanti på biler fra DS.

Du kan lade elbilen eller den ladbare hybriden på offentlige ladestasjoner eller med en privat lader (hjemmelader). Se lademulighetene for DS.

Over 70 % av litiumionbatteriene fra biler produsert av DS Automobiles blir resirkulert (det lovpålagte kravet er 50 prosent), og deler fra batteriene blir gjenbrukt i stasjonære energilagringssystemer for boliger og strømnett. Les mer om resirkulering av batteriene i elbilene fra DS 

Elbilene fra DS leveres med en batterikapasitetsgaranti på 8 år eller 160 000 km. Finn ut mer om garantien for elbiler fra DS.

Hvis du har en hjemmelader, anbefaler vi å lade elbilen når belastningen på strømnettet er minst og strømprisen er på sitt laveste. Generelt, og så sant det passer inn i hverdagen din, anbefaler vi å lade bilen når batterinivået nærmer seg 20 %. Det bidrar til at batteriet beholder sin høye ytelse lengst mulig.

Du kan bruke fire forskjellige typer kabler når du skal lade elbilen eller den ladbare hybriden:

– Trefasede og enfasede mode 3-kabler brukes til lading fra DS-veggladere eller offentlige ladestasjoner.
– Mode 2-kabler brukes til lading fra vanlige stikkontakter.
– Forsterkede mode 2-kabler brukes til lading fra industrikontakter.

En halv time er nok til å lade den nye DS 3 E-TENSE til 80 % med en ladestasjon på 100 kW.

Det er flere forhold som påvirker ladetiden:
– Batterikapasiteten: Batterier med høy kapasitet (kWh) har lengre ladetid.
– Laderen: Jo høyere effekt laderen har, desto raskere går ladingen.
– Ladekabelen: Kabelens kapasitet (kWh) må ligge på omtrent samme nivå som laderen.

Vår nye elbil DS 3 E-TENSE har en rekkevidde på opptil 400 km (WLTP). Det er lurt å sette seg inn i hvilke faktorer som påvirker rekkevidden, og hvordan du kan oppnå lengst mulig rekkevidde.

Elbilens rekkevidde påvirkes av hastighet, kjørestil og vær. Her er våre tips til hvordan du kan oppnå lengst mulig rekkevidde:
– Kjør jevnt og med god flyt.
– Bruk Eco-modus og regenerativ bremsing.
– Bruk funksjonen for forhåndstemperering.

Den største forskjellen på en vegglader og en industrikontakt, er effekten. En industrikontakt kan forsyne bilen med 3,2 kW (med en forsterket mode 2-kabel), mens en DS-vegglader kan gi 22 kW, og følgelig lade elbilens batteri langt hurtigere.

Hvis du ikke skal bruke elbilen på en stund, anbefaler vi at du lader batteriet en gang i måneden for å opprettholde ytelsen. Ved normale forhold kan du lade litiumionbatteriet i elbilen din fra DS hver dag, selv om du ikke har ladet det helt ut, uten at dette går ut over ytelsen.

Juridiske merknader¹ Elbiler: Rekkevidden og strømforbruket som er oppgitt, er basert på WLTP-testprosedyren, som har blitt brukt til typegodkjenning av nye biler siden 1. september 2018. De faktiske verdiene avhenger av bruksforholdene og en rekke andre faktorer som hastighet, bruk av klimaanlegg, kjørestil og utetemperatur. Ladetiden avhenger ikke minst av effekten til bilens integrerte lader, ladekabelen og ladestasjonens effekt og type. Kontakt nærmeste forhandler hvis du har spørsmål. Les mer her. Hybrider: Drivstofforbruket, CO₂-utslippet og rekkevidden som er oppgitt, er basert på WLTP-testprosedyren, som har blitt brukt til typegodkjenning av nye biler siden 1. september 2018. WLTP erstatter NEDC-prosedyren (New European Driving Cycle), som ble brukt tidligere. Ettersom testforholdene har blitt mer realistiske, vil drivstofforbruk og CO2-utslipp målt i henhold til WLTP-prosedyren, i mange tilfeller være høyere enn tilsvarende NEDC-verdier. De faktiske verdiene for drivstofforbruk, CO2-utslipp og rekkevidde avhenger av bruksforholdene og en rekke andre faktorer som ladehyppighet, kjørestil, hastighet, utstyr, dekktype, utetemperatur og bruk av klimaanlegg. Kontakt nærmeste forhandler hvis du har spørsmål. Les mer her.